Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Zapraszamy do zapoznania się z cennikami na drewno oraz sadzonki drzew i krzewów.

Sprzedaż drewna prowadzona jest codziennie w siedzibie Nadleśnictwa Szubin oraz w leśnictwach. Kontakt w Nadleśnictwie dla klientów indywidualnych:

Dominik Papież - tel. 52 391-03-26,
e-mail: dominik.papiez@torun.lasy.gov.pl

Do pobrania: 

Cennik detaliczny na drewno pozyskane kosztem Nadleśnictwa
Cennik detaliczny na drewno pozyskane kosztem nabywcy

 

Cennik na sadzonki drzew i krzewów leśnych obowiązujący w 2018 roku przy sprzedaży odbiorcom poza LP

Załącznik 1

Załącznik 2

Sprzedaż sadzonek drzew i krzewów prowadzi leśnictwo szkółkarskie Żarczyn. Kontakt do leśniczego:

Henryk Mikołajewski - tel. 52 384 10 50, 606 804 429,
e-mail: henryk.mikolajewski@torun.lasy.gov.pl
Dziewierzewo 20, 89-200 Kcynia

 

      Cennik detaliczny choinek świerkowych, jodłowych i świerku srebrnego, stroiszu iglastego i liściastego, mchu oraz chrustu

 

Choinki świerkowe (cennik detaliczny netto):

Wysokość w mb

Cena netto pln

Do 0,90 mb

15,00

1,00 - 1,50 mb

20,00

1,60 - 2,50 mb

30,00

2,60 -3,50 mb

40,00

3,60 - 5,00 mb

110,00

* 5,10 - 10,00 mb

330,00

* 10,10 - 12.00 mb

550,00

* 12.10 - 15,00 mb

2500,00

* 15,10 – 20,00 mb

3500,00

 

 

* pozyskanie choinek oraz transport – staraniem własnym zamawiającego „loco-las”.

Cenę choinek jodłowych i świerku srebrnego ustala się na wyższą o 20 %.

Przy zakupie powyżej 100 sztuk choinek ustala się rabat w wysokości 10 %.

Cena stroiszu iglastego i liściastego - 120,00 pln netto za m3p.

Cena mchu - 150,00 pln netto za m3p.

Cena chrustu - 10,00 pln netto za m3.

Do cen netto dolicza się podatek vat w wysokości 23%.

Cennik obowiązuje od 01.12.2017 roku.