Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Zapraszamy do zapoznania się z cennikami na drewno oraz sadzonki drzew i krzewów.

Sprzedaż drewna prowadzona jest codziennie w siedzibie Nadleśnictwa Szubin oraz w leśnictwach. Kontakt w Nadleśnictwie dla klientów indywidualnych:

 Liliana Kozdęba - tel. 52 391-03-38,
e-mail: liliana.kozdeba@torun.lasy.gov.pl

Do pobrania: 

cennik detaliczny na drewno okrągłe, drewno niekorowane, loco las po zrywce, wg. KJW 

UWAGA! Promocyjna cena drewna opałowego w leśnictwie Glinki .
Zapoznaj się ze szczegółami

 

Sprzedarz sadzonek drzew i krzewów prowadzi leśnictwo szkółkarskie Żarczyn. Kontakt do leśniczego:

Henryk Mikołajewski - tel. 52 384 10 50, 606 804 429,
e-mail: henryk.mikolajewski@torun.lasy.gov.pl
Dziewierzewo 20, 89-200 Kcynia

oferta sprzedaży sadzonek - jesień 2015 rok I

oferta sprzedaży sadzonek - jesień 2015 rok II 

                     Cennik detaliczny choinek świerkowych, jodłowych i świerku srebrnego, stroiszu iglastego i liściastego, mchu oraz chrustu

 

Choinki świerkowe (cennik detaliczny netto):

do 0,90 mb                      15,00 PLN
1,00 - 1,50 mb                 20,00 PLN
1,60 - 2,50 mb                 30,00 PLN
2,60 - 3,50 mb                 40,00 PLN
3,60 - 5,00 mb               110,00 PLN
5,10 - 10,00 mb             330,00 PLN
10,00 i wyższa               550,00 PLN

Cenę choinek jodłowych i świerku srebrnego ustala się wyższą o 20 %.
Stroisz iglasty i liściasty - 120,00 PLN netto za m3p.
Mech - 150,00 PLN netto za m3p.
Chrust - 10,00 PLN netto za m3.

Do cen netto dolicza się podatek vat w wysokości 23%.