Wydawca treści Wydawca treści

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Szubin

W Nadleśnictwie Szubin zatrudnionych jest 63 pracowników, w tym w służbie leśnej 55 osób: 20 leśniczych, 20 podleśniczych, 3 strażników leśnych oraz 12 pracowników biura