Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Poznaj stałe punkty edukacji leśnej - szkoły pod chmurką - zielone klasy.

Człowiek od zawsze korzystał z zasobów przyrody, niestety, często w sposób daleki od odpowiedzialności, bez troski o zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. I chociaż dziś niemal każdy z nas deklaruje pozytywny stosunek do przyrody i lasu, widok dzikich wysypisk czy zniszczonej leśnej infrastruktury turystycznej nie zawsze potwierdza naszą kulturę. Dlatego jednym z podstawowych zadań realizowanych przez pracowników Lasów Państwowych stała się edukacja leśna społeczeństwa.
Edukacja leśna jest częścią edukacji ekologicznej - dziedziny bardzo rozległej, obejmującej oprócz zagadnień przyrodniczych, również tematy z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in.:
- poszanowanie dla surowców naturalnych wykorzystywanych i zużywanych przez człowieka,
- zdrowy tryb życia,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec przyrody żywej i nieożywionej,
Edukację leśną można prowadzić na wiele sposobów. Najatrakcyjniejszym miejscem i środkiem dydaktycznym jest jednak las. Jeśli więc to tylko możliwe, pogadankę na tematy leśne realizujemy na ścieżkach edukacyjnych. W Nadleśnictwie Szubin istnieją trzy takie ścieżki: "Dziewicza Góra" przy siedzibie Nadleśnictwa, "Zielonowo" w leśnictwie Kowalewo oraz "Leśny Kącik Edukacyjny" w leśnictwie Nakło. Każde z tych miejsc wyposażone jest w tablice edukacyjne, dzięki temu nawet bez przewodnika każdy odwiedzający może zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami leśnymi. Znakomitym uzupełnieniem ścieżek edukacyjnych są foldery opisujące długość trasy, jej trudność oraz ciekawostki przyrodnicze.
Lasy publiczne w Polsce są dobrem ogólnonarodowym i każdy z nas ma prawo do odpowiedzialnego korzystania z tego dobra. Do nas, leśników, należy wyczulenie ludzi odwiedzających lasy na współodpowiedzialność za jego stan teraz i w przyszłości.
 
 
Ścieżka edukacyjna "Dziewicza Góra"
 
W kształcie pętli mającej swój początek  przy siedzibie Nadleśnictwa, o długości ok. 1,6  km, z możliwością zastosowania skrótów. Znajdują się na jej trasie przystanki z opisem różnych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody i środowiska leśnego. Przy ścieżce, co pewną odległość ustawione są ławki oraz w malowniczym miejscu postawiono punkt widokowy. W folderze Nadleśnictwa Szubin znajdują się opisy uszczegółowiające tematy znajdujące się na tablicach. Grupy odbywające zajęcia edukacyjne mogą, po uprzednim ustaleniu terminu (tel. 0-52 391-03-10), zwiedzać  ścieżkę z przewodnikiem, pozostałe osoby indywidualnie. 
Żywimy głębokie przekonanie, że oddana do Państwa dyspozycji ścieżka ułatwi poznawanie leśnictwa i zachęci do wycieczek w piękne lasy Nadleśnictwa Szubin. To miejsce powstało w nadziei, że zwiedzając tą ścieżkę przekonacie się Państwo, że  leśnicy, dbają  o trwałość lasów w Polsce, a nam wszystkim, las jest  potrzebny jako ważne ogniwo równowagi w przyrodzie.
 
 
Ścieżka edukacyjna „Zielonowo"
 
Ścieżka zlokalizowana jest na terenie Leśnictwa Kowalewo. Trasa nie jest trudna do przebycia, więc można ją zwiedzać indywidualnie bądź w większych grupach z przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w Nadleśnictwie. Na terenie ścieżki zlokalizowano 17 tablic tematycznych z zakresu gospodarki leśnej. Długość ścieżki wynosi 800 m, czas potrzebny na przejście mieści się w granicach jednej godziny. Ścieżka edukacyjna w Zielonowie wyposażona jest w wiatę leśną idealną do organizowania imprez plenerowych oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych. Odwiedzający mają do dyspozycji miejsce na gry i zabawy terenowe. Gdy nadejdzie czas posiłku można przygotować w kamiennym kręgu ognisko i upiec kiełbaski.
 
 
"Leśny Kącik Edukacyjny"
 
Znajduje się na terenie leśnictwa Nakło. Na terenie dawnej żwirowni zlokalizowano 17 tablic przybliżających pracę leśnika. Miejsce, gdzie przed laty ludzie usunęli las, a gdzie obecnie wspierają naturę aby przyśpieszyć jej powrót, jest doskonałym przykładem i modelem do zrozumienia leśnictwa. W jaki sposób hoduje się las, jak chroni się przed szkodami, a jak łagodzi skutki klęsk zadanych przez naturę i człowieka - to wszystko wyjaśniamy na tablicach kącika edukacyjnego.
To miejsce powstało w nadziei, że zwiedzając tą ścieżkę dowiecie się Państwo dużo o lesie i jego mieszkańcach, o formach ochrony przyrody i gospodarce leśnej. Grupy odbywające zajęcia edukacyjne mogą, po uprzednim ustaleniu terminu (tel. 0-52 384-14-06) zwiedzać  ścieżkę z przewodnikiem, pozostałe osoby indywidualnie. 
 
 
Ścieżka edukacyjna rowerowa
 
Na terenie Nadleśnictwa Szubin istnieje licząca 17 km  ścieżka edukacyjna rowerowa, przebiegająca przez malownicze tereny leśnictwa Załachowo. Prezentuje miłośnikom rowerowych wycieczek tablice-przystanki z opisem różnych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej, ochrony  przyrody i środowiska leśnego. 
Dla miłośników jazdy konnej do dyspozycji pozostaje trasa wokół Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lubostroniu.
Ta ścieżka powstała przy współpracy z ośrodkiem ZHP w Smerzynie,  w nadziei, że jeżdżąc po leśnych ostępach, przekonacie się Państwo, że warto w nim przebywać i korzystać z dobrodziejstw natury.