Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Szubin nadzoruje ponad 2700 ha lasów niepaństwowych.

Nadleśnictwo Szubin sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żnińskiego, w gminach Łabiszyn i Żnin, zgodnie z porozumieniem zawartym między Starostą Żnińskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Szubin z dnia 23.02.1999 roku.

W sprawach dotyczących gospodarki leśnej (w tym świadectw legalności  pochodzenia drewna ) należy kontaktować się według kompetencji z niżej wymienionymi leśniczymi Nadleśnictwa Szubin:

Leśnictwo Łabiszyn – Leśniczy Irosław Witucki tel. 692-456-597
Leśnictwo Załachowo – Leśniczy Piotr Gładkowicz tel. 604-234-362
Leśnictwo Dziewierzewo – Leśniczy Romuald Mikołajewski tel. 608-329-948
Leśnictwo Gąbin – Leśniczy Piotr Michalik tel. 600-227-029
Leśnictwo Pszczółczyn – Leśniczy Zygmunt Siwak tel. 608-329-548