Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Szubin nadzoruje ponad 2700 ha lasów niepaństwowych.

Nadleśnictwo Szubin sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żnińskiego, w gminach Łabiszyn i Żnin, zgodnie z porozumieniem zawartym między Starostą Żnińskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Szubin z dnia 23.02.1999 roku.

W sprawach dotyczących gospodarki leśnej (w tym świadectw legalności  pochodzenia drewna ) należy kontaktować się według kompetencji z niżej wymienionymi pracownikami Nadleśnictwa Szubin:

Leśnictwo Łabiszyn – podleśniczy Sławomir Dereniowski, tel. 694-416-788
Leśnictwo Załachowo – leśniczy Piotr Gładkowicz, tel. 604-234-362
Leśnictwo Dziewierzewo – leśniczy Romuald Mikołajewski, tel. 608-329-948
Leśnictwo Gąbin – leśniczy Piotr Michalik, tel. 600-227-029
Leśnictwo Pszczółczyn – leśniczy Zygmunt Siwak, tel. 608-329-548