Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Znajomość praw jakimi rządzi się ekosystem leśny oraz przyszłe oczekiwanie gospodarcze i pozagospodarcze społeczeństwa sprawiły, że obecnie leśnicy prowadzą półnaturalną hodowlę lasu. Celem jest wyhodowanie drzewostanów zapewniających ochronę różnorodności biologicznej, dostosowanych do siedlisk, odpornych i stabilnych.

Od wielu lat w Nadleśnictwie Szubin trwa  przebudowa drzewostanów niedostosowanych do siedliska. Miejsce litych sośnin zajmują: dęby, buki, lipy i klony.  Także w nowych zalesieniach i odnowieniach znajduje odzwierciedlenie zmniejszony udział sosny. Więcej niż dotąd sadzimy dębów, lip, klonów,brzóz i olch. Dodatkowo wprowadzamy gatunki o znaczeniu bicenotycznym, których zadaniem jest wzbogacić bioróżnorodność uprawy.

   

By sprostać ok. 200ha (średniorocznie) odnowieniom i zalesieniom musimy wyhodować  i posadzić młode drzewka w ilości ok 4mln szt. Nasiona uzyskujemy z wybranych najlepszych drzew i drzewostanów. Wysiewane i hodowane są w szkółce leśnej Żarczyn. Z posadzonych na  1 ha  kilku tysięcy (6-12 tys. szt) sadzonek do wieku dojrzałego dotrwa jedynie kilkaset. Leśnicy wzorując się na naturalnych procesach, dokonują selekcji wycinając najgorsze i popierając najlepsze drzewa na powierzchni. Zabieg taki nazywany jest cięciami pielęgnacyjnymi. W międzyczasie drzewostan przechodzi po kolei stadia rozwojowe: uprawy leśnej - tuż po posadzeniu do momentu osiągnięcia zwarcia tzn. kiedy korony drzewek zaczną się stykać ze sobą, po około 8-12 latach uprawa staje się młodnikiem, po następnych 10-15 latach tyczkowiną, potem drągowiną, drzewostanem dojrzewającym i dojrzałym.

Naśladując przyrodę oraz mając świadomość, że każde drzewo dożywa swoich dni, ginie, leśnicy stosują rębnie. Stosowane przez leśników rębnie są nie tylko sposobem na ścięcie drzew, ale metodą zastąpienia dojrzałego pokolenia drzew innym młodszym. Rębnia jest traktowana jako pierwszy etap odnowienia naturalnego z samosiewu bądź sztucznie.