Położenie

Nadleśnictwo Szubin położone jest w znacznej części w województwie kujawsko - pomorskim. Niewielki fragment jego terytorium znajduje się w administracyjnych granicach województwa wielkopolskiego.

Historia

Nadleśnictwo Szubin w obecnym zasięgu terytorialnym powstało w latach 1978 - 1979 z części istniejących wcześniej Nadleśnictw Bydgoszcz, Łabiszyn, Nakło, Samostrzel i Szubin.

Organizacja nadleśnictwa

W Nadleśnictwie Szubin zatrudnionych jest 62 pracowników, w tym w służbie leśnej 54 osoby: 22 leśniczych wraz z leśniczym szkółkarzem, leśniczym do spraw łowieckich oraz leśniczym do spraw lasów nadzorowanych. Ponadto do służby leśnej należy 18 podleśniczych, 3 strażników leśnych oraz 8 pracowników biura.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Szubin brało udział w kilku realizowanych przedsięwzięciach dotowanych ze środków unijnych zarówno przez NFOŚiGW, WFOŚiGW jak i ARiMR.