Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu legitymują się dwoma certyfikatami: FSC oraz PEFC.

Certyfikat FSC jest dokumentem stwierdzającym zgodność działań ze standardami Dobrej Gospodarki Leśnej opracowanymi przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council (FSC). 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu po raz pierwszy otrzymała certyfikat FSC w 2002 roku. Po upływie ważności tego dokumentu i przeprowadzeniu audytu wznawiającego w 2007 roku, przyznano go toruńskiej dyrekcji ponownie. Najnowszy certyfikat o numerze SGS-FM/COC-000916 jest ważny od 02.01.2013 r. do 01.01.2018 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Niezależni audytorzy sprawdzili zgodność prowadzonej gospodarki leśnej przez jednostki RDLP w Toruniu z polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Pozytywny wynik audytu pozwala toruńskiej dyrekcji legitymować się już drugim certyfikatem, obok certyfikatu FSC.

18 listopada audytorzy, podczas audytu końcowego, stwierdzili spełnienie wszystkich kryteriów audytu. W ślad za pozytywnym jego wynikiem zarekomendowali oni Radzie PEFC Polska Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu do przyznania jej certyfikatu PEFC.

Podczas narady nadleśniczych zorganizowanej 15 grudnia 2011 r. w Solcu Kujawskim, podsumowującej mijający rok, przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy i Warszawie, Marek Matusiak i Olaf Henrykowski oficjalnie przekazali na ręce dyrektora RDLP w Toruniu Janusza Kaczmarka certyfikat PEFC.

Po kolejnym audycie przeprowadzonym przez firmę SGS w grudniu 2014 roku, certyfikat PEFC został przedłużony do 28.11.2017 r.

 

 

 

 

Materiały do pobrania