Lista aktualności Lista aktualności

Śladami historii

We wrześniu 1910 roku przedstawiciele Towarzystwa Leśnego przyjechali do lasów łabiszyńskich, pierwszych po radziwiłłowskich, najobszerniejszych lasów polskich w Królestwie

13 kwietnia 2019 roku, śladami tamtego spotkania, podążyli członkowie poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Zebrali się wszyscy przy pałacu w Lubostroniu, gdzie Pan Dyrektor Andrzej Budziak, obrazowo prezentując historię Pałacu i rodu Skórzewskich, przeniósł wszystkich do czasów pierwszego spotkania.

Kolejnym przystankiem był las w kompleksie Lubostroń, niedaleko pałacu, gdzie przybyli mogli zobaczyć chociaż niewielki fragment uszkodzonego drzewostanu w wyniku klęski stulecia, która miała miejsce w sierpniu 2017 roku. Przedstawionych zostało kilka podstawowych informacji o Nadleśnictwie Szubin, wielkości klęski, z którą Nadleśnictwo się boryka oraz na jakim etapie uprzątania skutków klęski jest obecnie. Żeby upamiętnić spotkanie, przez przybyłych gości, posadzonych na klęskowiska zostało symbolicznych siedem lip.

W dalszych punktach zebrani przebyli w skrócie trasę pierwszego spotkania. Na kolejnych przystankach omawiane były różne aspekty gospodarowania lasami ponad 100 lat temu. Było poruszonych bardzo wiele ciekawych tematów, przedstawionych mnóstwo ciekawostek, ważnych faktów z historii Polski i regionu.

Spotkanie przebiegło w niesamowicie miłej, sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze.