Lista aktualności Lista aktualności

Prośba o pomoc

Śmieci nadal trafiają do lasów

Na terenie Lasów Państwowych, w okolicach miejscowości Weronika, Straż Leśna Nadleśnictwa Szubin w wyrzuconych śmieciach odnalazła numerowane części samochodowe. Sprawę zgłoszono do Komendy Powiatowej Policji w Nakle Nad Notecią. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Do czasu zakończenia czynności organem kompetentnym do udzielania informacji jest KPP w Nakle Nad Notecią. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu jakichkolwiek faktów związanych ze sprawą prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Nakle Nad Notecią lub Strażą Leśną Nadleśnictwa Szubin.

Nie odnotowujemy w ostatnich latach wzrostu ilości przypadków wyrzucania śmieci na tereny leśne. Od czasu wejścia w życie Ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” ubywa przypadków wyrzucania do lasu śmieci bytowych, natomiast zwiększyła się liczba przypadków wyrzucania do lasu śmieci poremontowych i tak, jak w tym przypadku, części czy opon samochodowych. Koszty poniesione przez Nadleśnictwo na uprzątanie to w 2018 roku 38 300 zł, w 2019 roku (do końca marca) 9 500 zł.

Cieszy nas fakt, że estetyka naszych lasów nie pozostaje tylko i wyłącznie w zainteresowaniu leśników.

Wspomagają nas w utrzymaniu czystości na terenach leśnych koła łowieckie. Do tej pory taką akcję zorganizowało Koło Łowieckie „Kos” na terenie Leśnictwa Tur. 27 kwietnia planowana jest akcja Koła Łowieckiego „Dąb” na terenie leśnictwa Dębogóra.