Lista aktualności Lista aktualności

Pożary i śmieci - palący problem

Co roku Nadleśnictwo Szubin planuje wydatki m.in. na ochronę przeciwpożarową czy utrzymanie czystości w lesie. Chcielibyśmy, żeby koszty te były jak najmniejsze. Niestety rokrocznie wzrastają

Tylko w ubiegłym roku wydaliśmy przeszło 38 tys. zł na sprzątanie śmieci w lesie oraz kolejne 55 tys. na utrzymanie miejsc postoju pojazdów oraz obiektów edukacyjnych. W większości były to również koszty związane z usuwaniem śmieci.

Kolejnym efektem wzrastających kosztów są podpalenia lasu. Na ochronę przeciwpożarową wydaliśmy przeszło 467 tys. złotych. Na 18 pożarów tylko 1 powstał w wyniku wyładowania atmosferycznego. Pozostałe 17 były spowodowane przez czynnik ludzki.

Paliły się nie tylko powierzchnie leśne. Spaleniu lub uszkodzeniu uległy urządzenia w leśnym kąciku edukacyjnym w leśnictwie Nakło. Podpalone zostały również stosy drewna w leśnictwach Załachowo i Nakło. Żeby nie było tego wszystkiego za mało, notujemy regularnie dewastację ławek, stołów i tablic informacyjnych na tzw. Dziewiczej Górze koło Szubina lub w miejscach postoju pojazdów, stworzonych w zupełnie innym celu, niż niektórym mogło by się wydawać.

Ostatnio notujemy jeszcze ciekawsze przypadki szkodnictwa leśnego - wywożenie śmieci do lasu i ich podpalanie...

Zastanówmy się, jakie lasy chcemy oglądać lub w jakim otoczeniu żyć?

Używanie otwartego ognia na terenach leśnych i w odległości do 100 m od lasu jest zabronione. Podobnie traktowane jest wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Przepisy prawne zabraniają tego typu działań, a sprawca może zostać ukarany.

W momencie zauważenia pożaru dzwoń - 998 lub 112

 Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w Nadleśnictwie Szubin
52 391 03 21 lub 606 809 481

Dziękujemy wszystkim osobom, które informują nas o pożarze, dzięki wam udaje się ugasić pożary w zarodku. Szkody dla środowiska są wówczas znacznie mniejsze.