Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Szubin ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę łączną nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Smogulecka Wieś

Łączna powierzchnia nieruchomości objętych przetargiem wynosi 3,36 ha.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2019 r. o godz. 09:00.

Wszelkie informacje związane z przetargiem dostepne są w Biuletynie Informacji Publicznej