Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Szubin ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę łączną nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Smolniki, Kowalewo, Mąkoszyn

Łączna powierzchnia nieruchomości objętych przetargiem wynosi 5,1377ha.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2019r o godz. 09:00.

Wszelkie informacje związane z przetargiem dostepne są w Biuletynie Informacji Publicznej